VoiceBee – hlasové ovládání úlového deníku ProBee

 

Aplikace umožňuje uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android zadávat informace o prohlídkách včelstev.

 

Jak ji lze získat?

Nejprve je třeba být zaregistrován v úlovém deníku ProBee (www.probee.cz) a mít vytvořenu aspoň jednu včelnici s aspoň jedním úlem. Poté stačí napsat na info@probee.cz požadavek na jednu z následujících verzí. Následně vám zašleme fakturu a po jejím uhrazení link ke stažení aplikace.

 

Verze VoiceBee

1.       Low End sestava VoiceBee CZ – určena pro mobilní telefony s nižším výkonem a kapacitou, jednodušší ovládání s většími ikonami, pouze čeština

2.       Power verze VoiceBee 1.0 – určena pro mobilní telefony s dostatečným výkonem a kapacitou, komplexní funkčnost, vícejazyková verze (čeština, angličtina, němčina)

 

Ceník komponent VoiceBee

Jednorázově

-          telefon s držákem, stínítkem a se SIM s datovým tarifem – 5600Kč

Paušální platby – 2 varianty (služby serveru a náklady na datový tarif)

1.       Low End sestava

-          náklady na datový tarif – 100Kč/měs.

-          provoz SW VoiceBee CZ měsíčně – 200Kč nebo ročně – 2000Kč

2.       Power sestava

-          náklady na datový tarif – 100Kč/měs.

-          Provoz VoiceBee 1.0 měsíčně – 400Kč nebo ročně – 4000Kč

 


 

VoiceBee – Sprachsteuerung des ProBee Bienenstocktagebuchs

 

Die Anwendung ermöglicht den Benutzern von mobilen Geräten mit dem Betriebssystem Android, Informationen über Bienenvölkerinspektionen einzugeben.

 

Wie kann man es erhalten?

Zunächst müssen Sie im ProBee Bienenstocktagebuch (www.probee.cz) eingetragen sein und mindestens einen Bienenstand mit mindestens einem Bienenstock angelegt haben. Danach schreiben Sie einfach auf die info@probee.cz eine  Anfrage für eine der folgenden Versionen. Wir senden Ihnen dann eine Rechnung und nach der Zahlung einen Link zum Herunterladen der Anwendung.

 

Preisliste der VoiceBee-Komponenten

VoiceBee 1.0 – power Version - multilanguage

Einmalig

-          Telefon mit Halter und SIM mit Datentarif – 250EUR

Pauschal Zahlungen

-          Datentarifbetrieb - 6EUR/Monat

-          VoiceBee 1.0 Betrieb monatlich – 30EUR oder jährlich – 300EUR


 

VoiceBee – voice control of the ProBee hive diary

 

The application allows users of mobile devices with the Android operating system to enter information about colony inspections.

 

How can it be obtained?

First, you need to be registered in the ProBee hive diary (www.probee.cz) and have created at least one apiary with at least one hive. After that, just write on the info@probee.cz a request for one of the following versions. We will then send you an invoice and after payment the link to download the application.

 

Price list of VoiceBee components

VoiceBee 1.0 – power Version - multilanguage

One time

-          Phone with holder and SIM with data plan – 250EUR

Lump sum Payments

-          Data plan operation - 6EUR/month

-          VoiceBee 1.0 operation monthly – 30EUR or yearly – 300EUR

 

©2017-2024 Softech spol. s r.o., Denisovo náb. 6, 301 00 Plzeň, tel.+420 605 333 414 email