Vymazání osobních údajů

V případě, že chcete, abychom vymazali všechny údaje související s vaším účtem v Aplikaci ProBee, pošlete email na info@probee.cz s následujícím textem (xx je vaše přihlašovací jméno/mailová adresa):

Žádám, aby byly smazány všechny osobní údaje související s účtem xx.

Deletion of personal data

In case you want us to delete all data related to your ProBee App account, please send an email to info@probee.cz with the following text (xx is your login / email address):

I request that all personal data related to account xx be deleted.

Löschung personenbezogener Daten

Falls Sie möchten, dass wir alle Daten im Zusammenhang mit Ihrem ProBee App-Konto löschen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@probee.cz mit folgendem Text (xx ist Ihr Login / Ihre E-Mail-Adresse):

Ich beantrage, dass alle personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Konto xx gelöscht werden.©2017-2021 Softech spol. s r.o., Denisovo náb. 6, 301 00 Plzeň, tel.+420 605 333 414 email