Co je to ProBee?

Komplexní systém pro elektronické monitorování včelstev, online prezentaci výsledků a jejich vyhodnocení společně s evidencí veškerých aktivit včelaře.

Pro koho to děláme?

Sledování stavu včelstva pomocí moderních technologií je užitečné pro všechny kategorie včelařů.

Začátečníci potřebují zjistit, co se ve včelstvu děje a jak mají reagovat na zjištěné nesrovnalosti.

Zkušený hobby včelař uvítá, že se může zabývat hlavně radostnější stránkou včelaření a nehasit ve stresu zjištěné problémy.

Profesionální včelař potřebuje mít přehled o stavu svých včelstev s pokud možno minimálními nároky na osobní kontroly, a když už jde zasáhnout, tak se znalostí stavu pomůže svým včelstvům rychleji a lépe.

Obecně majitelé včelstev, kteří se ke včelám nedostanou tak často, velmi ocení možnost kontroly na dálku, zda je vše v pořádku, a případné varování při vzniku problému.

Co vše můžeme vzdáleně sledovat?

Systém ProBee se skládá z několika částí, které lze získat společně či samostatně.

- zvukové projevy včelstva,

- teplota ve včelím chumáči,

- venkovní teplota,

- hmotnost úlu,

- otřes úlu,

- GPS sledování přesouvaného úlu na mapě,

- vizuální sledování včelnice/úlů,

- počasí.

Všechny uvedené části jsou propojeny s internetovou úlovou evidencí a automaticky do ní zasílají své údaje.

Kolik to stojí?

Základní funkce internetové evidence jsou zdarma a můžete je neomezeně využívat. Stačí se jen zaregistrovat a založit si svůj účet.

Následující služby poskytujeme za měsíční paušál, který zahrnuje vše potřebné, tj. kromě pronájmu fyzických zařízení i přenosové náklady a provoz internetového serveru.

- zvukové projevy včelstva – 29Kč pro 1 úl (+ je třeba 1 centrála na celou včelnici – 150Kč)

- teplota ve včelím chumáči – 29Kč pro 1 úl (+ je třeba 1 centrála na celou včelnici – 150Kč)

- společně se slevou - zvukové projevy včelstva + teplota ve včelím chumáči – 39Kč pro 1 úl (+ je třeba 1 centrála na celou včelnici – 195Kč)

- venkovní teplota – zdarma (součást úlové váhy nebo předpovědi počasí)

- hmotnost úlu – 175Kč

- otřes úlu – 49Kč

- GPS sledování přesouvaného úlu na mapě – 49Kč

- společně se slevou - otřes úlu a GPS sledování přesouvaného úlu na mapě – 65Kč

- vizuální sledování včelnice/úlů – 165Kč (1 snímek denně + v noci při detekci pohybu)

- počasí – zdarma (součást úlového deníku)

Připravujeme:

- sledování podmetu (1 snímek denně);

- automatické rozpoznávání roztočů na fotografii podložky se spadem, jejich spočítání a zápis počtu roztočů do úlového deníku.

Na počátku vybíráme kauci ve výši 12ti měsíčních poplatků, v prvním roce z kauce postupně odečítáme a poté účtujeme měsíční platby.

Smlouvu lze kdykoliv vypovědět, čerpání služby ukončit a pokud není vyčerpána kauce, zbylou částku ihned vracíme.

POZOR – hledáme pečlivé včelaře, kterým poskytneme významnou slevu za spolupráci při zdokonalování detailů celého systému - vyžádejte si informace na info@probee.cz.


Registrovat

CO TO UMÍ?

Měření teploty ve včelstvu

Bylo prokázáno, že sledování teploty ve včelím chumáči řekne mnoho o stavu a jevech ve včelstvu.

Několik příkladů.

V době zamoření roztočem Varroa řešíme problém načasování podzimního ošetření na dobu, kdy se včely ještě nestáhly do zimního chumáče, ale mají již minimum plodu, kde by mohli roztoči najít úkryt. Těžko budeme kvůli prověření situace včelstva několikrát rozebírat. Jak jednoduché však je využít faktu, že pro vývoj plodu včely potřebují udržet ve svém hnízdě teplotu mezi 32-35 °C, kdežto pro přežití v zimním chumáči bez plodu jim stačí kolem 20 °C.

Mezi nejdůležitější věci v životě včelstva patří přítomnost zdravé kladoucí matky. Jakmile chybí ve včelstvu plod, situace si vyžaduje zásah včelaře. Tento stav opět velmi jednoduše zjistíme pravidelným měřením teploty. Je-li mezi 30-35 °C, je v tomto smyslu vše v pořádku.

Mnozí z nás si sami chováme matky a víme, že není vůbec jisté, zda a kdy se nová matka oplodní. Kvůli tomu několikrát včelstvo či oddělek kontrolujeme, a přitom by stačilo změřit teplotu uprostřed předpokládaného sezení chumáče. Nárůst na 32-35 °C by nám s téměř 100%ní jistotou sdělil, že je tu někdo, kdo má rád tepleji – včelí plod, tj. vše se zdařilo a máme kladoucí matku.

V kterémkoliv ročním období se může z různých důvodů stát, že celé včelstvo zahyne. Pokud to včas nezjistíme, přijdeme o většinu obsahu úlu, protože není-li to v zimě, zásoby velmi rychle najdou jiné včely a o zbytek se postarají různí škůdci (mravenci, myši apod.). Uvidíme-li, že najednou vnitřní teplota v úlu začala kopírovat teplotu venku, máme i bez prohlídky jasno, že hlavní hospodář už nám doma asi nebydlí…

Vše výše uvedené zvládne jednoduchý teplotní senzor. Výsledky jeho měření nemusíme denně sami sledovat - systém ProBee nás sám upozorní na výskyt neočekávaných teplot.

 

Měření hmotnosti úlu

Změny hmotnosti velmi dobře odpovídají změnám stavu zásob v úlu. Mnozí včelaři nesprávně usuzují, že váha je využitelná pouze ve snůškovém období a po zbytek roku leží pod úlem ladem. To vůbec není pravda.

Použité časové údaje v následujícím textu jsou platné pro střední evropu. V jiných geografických lokalitách se mohou lišit. Chytrý včelař sleduje váhu nejen v květnu a červnu, kdy mu pomůže s rozhodováním o přidávání medníků nebo o nutnosti pustit se do vytáčení medu. V červenci nám může váha ukázat velmi cennou informaci o stavu zásob ve včelstvu, což může pomoct při výběru správného času krmení a včely pak budou mít dostatek energetických zásob v době zakládání zimní generace. Objeví-li se výjimečně melecitozní snůška, váha nás upozorní a my můžeme rychle reagovat. Poté dobře víme, kolik zimních zásob jsme včelám dali a během zimy můžeme hlídat úbytek zásob. Zjistíme, že v září a v říjnu včely spotřebují téměř polovinu dodaných zásob. Když matka přestane klást a vylíhne se většina plodu, spotřeba rapidně klesne. S druhou polovinou zásob pak včelstvo musí přežít celou zimu. V dlouhých a teplých zimách je spotřeba vyšší a hlídáním hmotnosti můžeme zachytit, zda se neblíží moment vyhladovění.

Úlová váha je cenným pomocníkem kočovných včelařů. Inspirací pro ně je projekt německého včelařského spolku v Bádensku Würtembersku, který funguje od roku 2005. Po celé oblasti je v lesích rozmístěno 26 včelstev na úlových váhách a zaregistrovaní včelaři mají přes internet přístup k jejich údajům o medovicové snůšce. Jakmile někde hmotnost začne stoupat, mají kočovní včelaři signál, že se vyplatí do dané oblasti zavézt svá včelstva.

Není třeba denně sledovat naměřené hodnoty - systém ProBee nás sám upozorní na významnou změnu hmotnosti.

 

Otřesový senzor s GPS sledováním

Tak jako do jiných oblastí i do včelařství bohužel proniká kriminalita. Případy krádeže úlů nejsou vymyšlené a jejich majitelé řeší problém ochrany svých včelstev před nenechavci.

Naše zařízení je malá krabička, kterou lze snadno schovat do úlu. Obsahuje otřesové čidlo, které vyšle majiteli alarmující signál při neočekávaném pohybu. Připojený GPS vysílač pak začne posílat aktuální pozici a ProBee ji zobrazí na mapě. Pokud se nemění, úl mohl spadnout ze stojanu. V opačném případě je někam stěhován a ProBee pomůže vypátrat zloděje.

 

Vizuální sledování včelstev přes internet

Říká se, že správný včelař po příchodu na včelnici nezačne rovnou s rozebíráním úlů, ale chvilku sleduje zvenku ruch kolem česen. Jednoduchá kamera může poskytnout podobnou informaci bez osobní návštěvy včelnice.

Mnozí z nás rovněž viděli filmové makrozáběry ze života včel v úlu, takže víme, že takové technologie existují. Kdybychom je měli na své včelnici, bylo by to nejen velmi příjemné ale i užitečné. V mnoha případech bychom hned poznali, zda je vše v pořádku, nebo se některé včelstvo chová jinak než ostatní. Po bouřkách a vichřicích bychom nemuseli jezdit na včelnice kvůli kontrole, zda nebyly způsobeny škody. Nemuseli bychom žít v nejistotě, zda nám tam neúřadují škůdci lidští i zvířecí, a nemuseli bychom řešit, jak často otvírat k nahlédnutí podmety, pokud nám to vůbec konstrukce našich úlů umožňuje. Přitom náhled do podmetu včelaři poví mnohé, např. že je nejvyšší čas na rozšíření prostoru, že začala stavba díla, že se do úlu v zimě dostala myš, nebo že se objevilo podezřele vysoké množství mrtvolek. Nejen víkendoví včelaři dobře znají případy, kdy si naplánovali prohlídky a špatné počasí jim jejich záměry úplně zrušilo.

Systém ProBee umožňuje uložení fotografií pořízených uživatelem ke každé včelnici, úlu i prohlídce (ke každému záznamu 1ks). V placené verzi s kamerou umožníme automatický přenos více obrázků a k dispozici bude např. zasílání denního pohledu do včelstva nebo na včelnici.

Co chystáme dál?

Moderní počítačová centra disponují dostatečným výkonem pro tzv. rozpoznávání obrazu. Včelaři často pracně počítají roztoče Varroa na podložkách se spadem, aby zjistili stupeň zamoření včelstva. V ProBee připravujeme funkci, která toto bude umět z pouhé fotografie podložky.

 

Měření zvukových projevů včel

Včely, tak jako jiné živočichové, mají schopnost vyjádřit své pocity o tom, co se děje kolem nich. Dělají to pomocí bzučení o různých frekvencích. Tyto frekvence mohou být systémem ProBee zaznamenány a analyzovány s cílem dát včelaři důležité informace.

Když otevře zkušený včelař úl, kde včelstvu chybí matka nebo zásoby, ve většině případů to pozná hned, ještě než začne rozebírat dílo. Čím to je? Má vypěstovaný šestý smysl, nebo mu to včely nějak daly najevo? Správná je ta druhá varianta. Včelař totiž pozná, že včely jinak bzučí! Měření a automatické vyhodnocování frekvencí zvuků, které včely produkují, je svatým grálem v oblasti elektronického monitorování včelstev.

Je prokázáno, že lze analýzou zvukových projevů dostatečně jasně určit důvody zvýšeného vzrušení včelstva jako je např. nepřítomnost oplozené matky, nedostatek zásob, nebo naopak významná snůška, přehřátí včelstva v horkých dnech, nemoc a rojová nálada. Každý včelař si jistě dovede představit, jak vítanou pomocí mu automatické zjištění takového stavu včelstva může být.

Systém ProBee je napojen na výkonné počítačové centrum IBM, kde se akustická měření analyzují. Výsledky se vrátí zpět do ProBee a zde se jednoduchým názorným způsobem zobrazí či zašlou uživateli.

 

Online evidence práce se včelstvy

Téměř každý včelař si vede záznamy o aktivitách prováděných kolem včelstev. Způsoby záznamů jsou různé – od značek křídou na úlech po speciální diáře. Dnešní technologie umožňují mnohem více.

Nejvíce perspektivní metodou počítačové evidence nejen ve včelařství jsou internetové aplikace. Umožňují přístup k zadaným údajům odkudkoliv. Neohrozí je porucha konkrétního počítače, nemusíme se starat o zálohování a jedinou překážkou je případná nedostupnost internetového připojení. V tom případě je vždy řešením včasný výtisk potřebných údajů.

Internetová evidence ProBee umožňuje včelaři vedení všech záznamů týkajících se práce se včelami. I v základní bezplatné verzi lze mít více včelnic s neomezeným počtem úlů, pro každou včelnici je k dispozici aktuální předpověď počasí a ke každé včelnici, úlu i prohlídce lze nahrát fotografii. Uživatelé zařízení pro elektronické monitorování vidí v evidenci přímo u jednotlivých úlů všechna měření včetně jejich vyhodnocení a systém je automaticky varuje v případě výskytu mimořádných situací.

Co bude dál?

Kdo již vyzkoušel jakoukoliv formu počítačové evidence ve včelařství, narazil na jednu zásadní věc a tou je naprostá nepřipravenost počítačové techniky na práci v terénu. Jak dlouho myslíte, že vydrží Váš notebook práci na včelnici, než poprvé spadne z úlu na zem? Umíte psát na počítači v rukavicích? Přesto existuje řešení a tím je hlasové ovládání. I levné handsfree sady pro telefonování v autě lze ovládat hlasem, mobilní telefony rozpoznávají hlasové příkazy a umí si nechat diktovat SMS, tak proč by to nemohl umět dobrý program na včelařskou evidenci? Proč by do této evidence nemohla automaticky přispívat všechna zařízení pro elektronické monitorování včelstev?

I mluvit s námi bude ProBee jednou umět.

 
(c)2017 Softech spol. s r.o., Denisovo náb. 6, 301 00 Plzeň, tel.+420 605 333 414 email